Yksityisyydensuoja

Me Compilatorilla suojaamme yksityisiä henkilötietoja. Teemme sen aina parhaalla mahdollisella tavalla ja noudatamme yksityisyydensuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä. Ja tietenkin noudatamme GDPR-asetuksia eli uutta henkilötietojen käsittelyä määrittelevää lainsäädäntöä. Tämän tietosuojakäytännön avulla haluamme kertoa miten henkilötietoja käsitellään.

Kuka vastaa tiedoista?

Compilator AB, 556548-9555, Södergatan 22, 211 34 Malmö on internet pohjaisten sovellusten ohjelmatoimittaja. Ohjelmisto sisältää seuraavia osioita: kirjanpito, laskutus, ajanvaraus ja tilausten käsittely. Näistä jäljempänä käytetään termiä ‘palvelu’. Compilator on vastuullinen tiedoista, joita jaetaan kun:

 • Tilaa palvelun
 • Saa kirjautumistiedot ja tulee palvelun käyttäjäksi
 • Rekisteröityy kurssille
 • Jos on kysymyksiä ja / tai ota yhteyttä asiakaspalveluun
 • Vierailee verkkosivuillamme ja hyväksyt evästeet

Compilator vastaa henkilötietojen käsittelystä palveluissa, jotka on määritelty Compilatorin verkkosivuilla osoitteessa www.Compilator.com/om-Compilator/integritet-och-sakerhet/. Henkilötietovastaava vastaa tietojen käsittelystä palvelussa ”asiakkaille”, jotka on rekisteröity Compilatorin palveluun. Palvelujen käyttäjä ja henkilö, jolla on kirjautumistiedot palveluun, kutsutaan jäljempänä nimellä “käyttäjä”. Palvelussa määritelty ”järjestelmävalvoja” vastaa asiakkaille palvelusta ja vastaa asiakkaiden tietojen käsittelystä.

Mitä henkilötietoja Compilatorilla käsitellään?

Compilatorilla käsittelemme henkilötietoja, joita asiakas on Compilatorille antanut, tai joita olemme asiakkaasta keränneet tai saaneet kolmannen osapuolen toimesta.
Kun asiakas tilaa palveluita keräämme asiakkaan ja yrityksen tiedot. Kaikkien käyttäjien on rekisteröityessään annettava yhteystiedot, kirjautumistiedot ja verkkotunnukset voidakseen käyttää palvelua. Lisätietoja evästeistä ja siitä miten niitä käsitellään löytyy verkkosivullamme  osoitteesta Compilator.com kohdasta tietoa evästeistä.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Compilator kerää ja käsittelee henkilötietoja käyttäjältä ja asiakkaalta palvelun tarjoamiseksi, täyttämään sopimusten sitoumukset ja tarjoamaan käyttäjälle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sekä tarjottavissa palveluissa, että verkkosivuiltamme.
Compilator tunnistaa ja hallinnoi tilejä tilastollisiin tarkoituksiin ja suoramarkkinointiin (voit peruuttaa tilauksen). Tilauksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot ovat tarpeen tilauksen käsittelemiseksi, laskujen ja kirjautumisohjeiden lähettämiseksi. Kaikkien käyttäjien henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta voidaan kirjautua palveluun, käyttää palvelua, luoda asiakkaita, valvoa toimintaa, tunnistaa asiakkaita ja tunnistaa ketkä käyttäjät ja asiakkaat käyttävät palvelua.

Jos käyttää palvelun kuvanlataus ominaisuutta, on hyväksyttävä Compilatorin on pääsy kameraan ja kuvagalleriaan. Sen avulla voi ladata ja käsitellä kuvia palvelussa. Muita tietoja ovat esimerkiksi maksutapahtumien rekisteröinti ja ajoneuvon tunnistetiedot (rekisterinumero). Alla on esimerkkejä siitä, miksi keräämme ja käsittelemme asiakkaiden syöttämiä henkilötietoja:

 • Yhteystiedot, yrityksen tiedot ja tiedot siitä, mille kurssille olet osallistuu. Niiden avulla voimme varmistaa palvelun tuottaminen sekä hallinnoida ilmoittautumisia ja laskutusta.
 • Käsittelemme tietoja kerätäksemme palautetta ja arvioita sekä erilaisten tukitapausten seurantaan.
 • Kun asiakas ottaa Compilatoriin yhteyttä eri viestintäkanavien kautta. Tietoja käytetään tukitapausten luomiseen, yhteydenpitoon asiakkaaseen ja parantaaksemme palvelua esimerkiksi usein toistuvissa kysymyksissä.
 • Kun asiakas vierailee Compilatorin verkkosivustolla ja hyväksyy evästeet tietojen käsittelyä varten. 

Keiden kanssa jaamme henkilötietoja?

Tietoja käsittelemme ensisijaisesti Compilatorilla. Voimme myös jakaa tietoja valitsemiemme kumppaneiden, tavarantoimittajien tai muiden sidosryhmien kanssa alla kuvatulla tavalla.

Compilatorilla voimme tiettyjen ohjelmien tai ohjelmien ominaisuuksien käyttämiseksi jakaa henkilötietoja alihankkijoiden kanssa sekä EU ja ETA alueen sisällä että sen ulkopuolella.
Täydelliset tiedot yhteystiedoista ja paikoista palvelun henkilötietojen käsittelyssä on nähtävillä Compilatorin verkkosivuilla. Yhteistyökumppaneilla on yhtäläiset velvoitteet sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, joista asiakas on sopinut Compilatorin kanssa ja joita käytetään henkilötietojärjestelmissä.

Alla esimerkkejä tilanteista, joissa jaamme henkilötietoja:

 • Kun hallinnoimme koulutuksia ja asiakas ottaa yhteyttä Compilatoriin, sen alihankkijaan tai heidän henkilökuntaansa tai heidän toimipaikkaansa. Tarkemmat tiedot esitetty liitteessä
 • Asiakkaan tietoja voidaan yhdistää kolmannen osapuolen rekisteriin kerätäksemme lisätietoja palvelujen tuottamiseen. Jos käytetään esimerkiksi E-laskuja (sähköisiä laskuja), tietoja toimitetaan Compilatorin alihankkijalle EDI-laskupalveluista. Tämän tarkoituksena on ilmoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppanille siitä, että on mahdollista lähettää ja / tai vastaanottaa E-laskuja.
 • Saatamme joutua jakamaan henkilötietoja muiden konserniin kuuluvien yritysten kanssa, jotta voimme tarjota palvelut ja täyttää sopimusvelvoitteet.
 • Jaamme käyttäjien ja asiakkaiden henkilötietoja konserniin kuuluvien yritysten välillä, jos niitä tarvitaan esimerkiksi vastaksemme asiakkaan kysymyksiin.
 • Jos asiakas aktivoi palvelun, jaamme palvelun integraation edellyttämät henkilötiedot, joka tehdään asiakkaan pyynnöstä.

 

TOIMINTA TOIMITTAJA SIJAINTI
Yhteydenotto sähköpostilla Zendesk USA (Privacy Shield)
Yhteydenotto sähköpostilla Hubspot USA (Private Shield)
Henkilötietojen siirto ulkoiseen rekisteriin. Creditsafe Ruotsi, Iso-Britannia

 

Kuinka suojaamme henkilötiedot?

Compilator ja sen yhteistyökumppanit ovat tehneet useita turvatoimia käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi:

 • Compilatorin palvelimet on varustettu hyökkäysten varalta. Suojaamme verkkomme ja järjestelmämme ulkopuolisilta tietoturvan varmistamiseksi ja estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme.
  Tietojen käyttöoikeus suojataan monipuolisella suojauksella, johon vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy. Jos tietoja siirretään palvelinkeskuksen ulkopuolelle esimerkiksi varmuuskopiointiin, tiedot salataan.
 • Työntekijöillämme on tarkat ohjeet siitä, kuinka kaikkia tietoja käsitellään sovellettavien lakien, sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.
 • Vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyä henkilötietoja säilyttäviin järjestelmiin saavat ne käyttöönsä. Kaikki tiedot on suojattu käyttäjäoikeussääntöjen avulla.
 • Mahdollisten haavoittuvuuksien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi analysoimme järjestelmiä säännöllisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti.
 • Compilator ja sen yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja pääsääntöisesti vain ETA-alueella. Jos tietoja käsitellään ETA: n ulkopuolella, tapahtuu se sovellettavan henkilötietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietojen tallennusaika Compilatorilla riippuu siitä mihin tarkoitukseen tiedot on kerätty. Noudatamme tallennusajoissa lakien ja normaalien käytänteiden määrittämiä aikoja.

Compilator tallentaa henkilötietoja asiakkaista niin kauan kuin on olemassa asiakassuhde tai niin kauan kuin se on välttämätöntä molemminpuolisten sopimusehtojen täyttämiseksi. Sopimuksen purkamisen jälkeen Compilator poistaa tai anonymoi tiedot kohtuullisen ajan kuluessa, jollei ruotsalainen tai eurooppalainen laki, tuomioistuin tai viranomainen toisin määrää. Tiedot voidaan tallentaa tallennuksen intressin tärkeysvertailun perusteella, jos se on tarpeellista turvallisuus- tai taloudellisesta syystä.
Tietojen tallentamisajan pituus riippuu siitä, miksi tiedot on kerätty. Tiedot voi poistaa henkilötietovastaava ja järjestelmävalvoja. Tapauksissa, joissa ei ole teknistä toimintoa poistamista varten on järjestelmänvalvojan otettava yhteyttä meihin.

Asiakkaista kerätyt tiedot talletetaan niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Asiakassuhteen päätyttyä voimme tarvittaessa tallentaa tiedot mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Tietoihin pääsy rajoitetaan siten, että niihin on oikeus vain järjestelmänvalvojalla. 

Kuinka voit vaikuttaa omien henkilötietojen käsittelyyn?

Compilatorin asiakkaalla on oikeuksia, jotka on hyvä tietää.

 • Voi ilmaiseksi pyytää rekisteritiedot siitä, mitä tietoja on rekisteröity.
 • Joissakin tapauksissa asiakkaalla on myös oikeus henkilötietojen muuttamiseen. Asiakkaalla on oikeus korjata henkilötietoja, jos ne ovat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä kunnes ne on muutettu.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poisto, mutta henkilötietojen poistoa ei voida tehdä, jos ne tarvitaan sopimuksen sopimusehtojen täyttämiseksi tai muusta syystä, joka ruotsalaisen tai eurooppalaisen lainsäädännön, tuomioistuimen tai hallituksen päätöksen vuoksi tehdään tiedon tallennuksen intressien tärkeysvertailun perusteella.
 • Asiakkaalla on myös valittaa tietojen virheellisestä käsittelystä sitä valvovalle viranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tämä koskee automaattista päätöksentekoa, profilointia ja suoramarkkinoinnin estämistä. 

Lisätiedot

Jos asiakkaalla on kysyttävää tietosuoja käytännöistä ja muokata tai poistaa henkilötietoja, voit ottaa yhteyttä meihin Compilator-sivustolla esiteltyjen yhteystietojen kautta.

Kontakta mig

Fyll i ditt namn och e-postadress eller telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet!

Tack! Du har fått ett mail skickat till dig där du kan bekräfta att du vill bli kontaktad av oss.

Ota minut

Anna nimesi ja sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja soitamme sinulle niin pian kuin mahdollista!

Kiitos! Olet saanut sähköpostia lähetetään , missä voit vahvistaa, että haluat ottaa yhteyttä meihin .

Kontakt meg

Kontakt meg

Skriv inn ditt navn og e-postadresse eller telefonnummer og vi vil ringe deg så snart vi kan!

Takk! Du har mottatt en e-post sendt til deg der du kan bekrefte at du ønsker å bli kontaktet av oss .

Kontakt mig

Indtast dit navn og e-mail-adresse eller telefonnummer og vi vil ringe til dig, så snart vi kan!

Tak! Du har modtaget en e-mail sendt til dig , hvor du kan bekræfte, at du ønsker at blive kontaktet af os .

Contact me

Please provide us with your contact information and we will contact you as soon as possible.

Thanks! You have received an email sent to you where you can confirm that you want to be contacted by us .

Kontakta mig

Fyll i ditt namn och e-postadress eller telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet!

Tack! Vi kontaktar dig så fort vi kan!

Kontakt mig

Indtast dit navn og e-mail-adresse eller telefonnummer og vi vil ringe til dig, så snart vi kan!

Tak! Vi vil kontakte dig så snart vi kan!

Ota minut

Anna nimesi ja sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja soitamme sinulle niin pian kuin mahdollista !

Kiitos! Otamme yhteyttä niin pian kuin mahdollista!

Kontakt meg

Skriv inn ditt navn og e-postadresse eller telefonnummer og vi vil ringe deg så snart vi kan!

Takk! Vi vil kontakte deg så snart vi kan!

Contact me

Please provide us with your contact information and we will contact you as soon as possible.

Thanks! We'll contact you as soon as we can!

Contact me

Please provide us with your contact information and we will contact you as soon as possible.

Thanks! We'll contact you as soon as we can!

x